Pozdravujeme milí pútnici, ktorí s nami duchovne putujete tam, kde práve ste 🙂. 
Dnes sme prekonali druhý deň našej púte a dorazili sme do nášho malého cieľa, Bardejova. Počasie nebolo až tak veľmi námahavé ako včera, keďže ani žiadne poriadne lejaky, ani bahnisté tobogány neobohacovali naše cesty. Dnes sme, okrem iného, zakusovali aj to, aký je Pán dobrý, skrze starostlivé ruky všetkých, ktorí sa o nás dobrotivo starali.

     Drahí bratia a sestry,
v minulom roku plnom ťažkostí súvisiach s pandémiou, sme sa rozhodli pokračovať v našej pútnickej tradícií a doputovali sme k Našej Nebeskej Matke len štyria. Vedeli sme o veľkej túžbe, ktorá horí v mnohých srdciach, túžba po stretnutí sa s Ježišom a Pannou Máriou počas púte, ktorá vrcholí pred jej milostivým obrazom na Jasnej Hore v Čenstochovej.

     Dni nám rýchlo utekajú, kilometre tiež. Dnes sme boli v Lesniowie, našom pavlínskom noviciate, kde sme pozdravili našich bratov a taktiež Lukáša.

     Tak, drahí pútnici, predvčerom sme doputovali na Jasnú Horu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spájali s nami duchovne, za modlitby, ochotu aj všetko ostatné. Nech Panna Mária má nás všetkých pod svojím plášťom, aby sme verne počúvali jej Syna a tak dosiahli cieľ našej pozemskej púte, nebo.

"Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré;" Rim 8,28