Dni nám rýchlo utekajú, kilometre tiež. Dnes sme boli v Lesniowie, našom pavlínskom noviciate, kde sme pozdravili našich bratov a taktiež Lukáša.

"Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré;" Rim 8,28

     "Pozdravujeme všetkých pútnikov. Nedeľný deň v Krakove sme prežili v duchu modlitby a odpočinku. Zajtra ráno budeme pokračovať ďalej.

     Dnes okrúhly 10. deň púte. Je zvykom, že v "Tricjažu" je večer Jasnohorský apel.

     "Pozdravujeme Vás všetkých, spolupútnici, ktorí sa neznechucujete svojimi slabosťami a napriek všetkému pamätáte, modlíte sa a putujete duchovným spôsobom s nami.