Dni nám rýchlo utekajú, kilometre tiež. Dnes sme boli v Lesniowie, našom pavlínskom noviciate, kde sme pozdravili našich bratov a taktiež Lukáša.

   Prosíme aj o modlitby v ich úmysloch, keďže blíži sa deň zloženia sľubov (08.09.). Odovzdávame všetkých, aj nás samých pod ochranu našej nebeskej matky, Panny Márie, skrze ktorú sa Ježišovi páči udeľovať nám mnohé milosti. Panna Mária, Matka Božej milosti, oroduj za nás.

Duchovná pešia púť - 12.deň