Dnes okrúhly 10. deň púte. Je zvykom, že v "Tricjažu" je večer Jasnohorský apel.

     "Pozdravujeme všetkých pútnikov. Nedeľný deň v Krakove sme prežili v duchu modlitby a odpočinku. Zajtra ráno budeme pokračovať ďalej.

     Pozdravujeme všetkých verných pútnikov. Putujeme už siedmy deň a už zajtra doputujeme pred "brány" Krakova.

     "Pozdravujeme Vás všetkých, spolupútnici, ktorí sa neznechucujete svojimi slabosťami a napriek všetkému pamätáte, modlíte sa a putujete duchovným spôsobom s nami.

... bez komentára