Dnes okrúhly 10. deň púte. Je zvykom, že v "Tricjažu" je večer Jasnohorský apel.

    Keďže tento rok sa spájame duchovným spôsobom, pozývam všetkých, aby strávili tiež ten čas o 21:00 v duchu modlitby a tiež spojení s nami (počas celého týždňa). Prišli nám ďalšie úmysly, ktoré sme si prečítali. Ďakujeme aj za mnohé povzbudzujúce slová. Nech Panna Mária nás všetkých sprevádza v našom každodennom živote, aby sme sa stávali čoraz viac podobní Jej a taktiež Jej Synovi, Ježišovi Kristovi, na ktorého ona stále ukazuje a šepká nám: "Urobte všetko,čo Vám povie." Prajeme požehnaný zajtrajší deň. ?

Duchovná pešia púť - 10.deň