PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

21. 07. 2024

6.30 + Juraj
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Daniel  
9.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Daniel a Adrián
11.00 Za farnosť       
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

22. 07. 2024

6.00 + Nataša, + Štefan, + Helena, + Štefan, + Štefan
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lucia v ťažkej chorobe                                                                          

Utorok

23. 07. 2024

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Karol a Oľga
18.30 + z rod. Martinkovej                                                                          

Streda

24. 07. 2024

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Stanislav a Mária
18.30 + Alia Christa

Štvrtok

25. 07. 2024

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Emil a Mária
18.30 + Mária                                                                              

Piatok

26. 07. 20249

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Anna a Anna
18.30 + Anna

Sobota

27. 07. 2024

7.00 + Gizela, + Dezider
18.30 Poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichádzajúcich do našej baziliky