PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

26. 03. 2023

6.30 + Mária, + Jozef
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mária a Stanislav
9.30 + Viera
11.00 Za farnosť
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

27. 03. 2023

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Terézia
12.00 + Ján, + Mária, + Ján
18.00 Poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichádzajúcich do našej baziliky                                                                            

Utorok

28. 03. 2023

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľubomír
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Anna, Gabriela, Lucia
18.00 + Miroslav, + Jozef, + Pavlína                                    

Streda

29. 03. 2023

6.00 + Mária, + Terézia, + Mária
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslav
18.00 + Ján

Štvrtok

30. 03. 2023

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Tomáš
12.00 + Andrej, + Anna
18.00 + Ján

Piatok

31. 03. 2023

6.00 + Ján, + Rastislav, + Ján
12.00 + Helena, + Jozef
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mária                                  

Sobota

01. 04. 2023

7.00 + Marián / Za ružencové bratstvo
18.30 + Peter