PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

 

Nedeľa

23.01. 2022

6.30 + Štefan, + Mária  
8.00 + Gizela, + Dezider  
9.30 + Helena, + Jozef        
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

24. 01. 2022

6.00 + Agáta  
12.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre štefan a Marcela s rod.  

18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Helena a Štefan  

Utorok

25. 01. 2022

6.00 + Ján
12.00 Za zdravie a Božie požehnanaie pre Patrik     
18.00 Za zdravie a Božie požehnanaie pre Norbert          

Streda

26. 01. 2022

 

6.00 + Agata, + Ján

12.00

Za zdravie a Božie požehnananie pre Marián a Valéria s rod.    
18.00 + Ján, + Mária

Štvrtok

27. 01. 2022

6.00 + Ružena        
12.00 + Ján
18.00 Poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichádzajúcich do našej baziliky

Piatok

28. 01. 2022

6.00 + Valéria, + Štefan 
12.00 + Ivan  
18.00 + Marián    

Sobota

29. 01. 2022

7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Igor 
18.30 + Štefan