PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

01. 10. 2023

6.30 Za obrátenie Michal, Ladislav, Ľubomír, Lukáš
8.30 + Zuzana / Za farnosť  
11.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Norbert
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

02. 10. 2023

6.00 + Peter, + Mária
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Boženu
18.00 + Ján, + Mária

Utorok

03. 10. 2023

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Matúš, Ivana, Simona
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Róbert, Andrea, Mia, Barbora
18.00 + Anna, + Jozef

Streda

04. 10. 2023

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Veronika, Andrej, Aurélia
12.00 + kňaz Bartolomej – František OFM
18.00 + Eduard

Štvrtok

05. 10. 2023

6.00 Za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Kristína
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michal
18.00 + Adrián, + Viera

Piatok

06. 10. 2023

6.00 + Magdaléna, + Michal
12.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Angela a Jozef – 55 výročie sobáša  
18.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Diana

Sobota

07. 10. 2023

7.00 + Juraj
09.45 Za ružencové bratstvo
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Miloša