PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

 

Nedeľa

26. 09. 2021

6.30 + Pavol, + Anna 
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Štefan - 50r. 
9.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ján - 60 r.       
11.00 Za farníkov
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

27. 09. 2021

6.00 + Helena, + Juraj 
12.00 + Vladislav, + Anna, + Jozef
18.30 Poďakovanie za vypočuté prosby pútnikov prichadzajúcich do našej baziliky  

Utorok

28. 09. 2021

6.00 + Helena, + Dimitrij   
12.00 + Anna, + Štefan,     
18.30 + Andrej, + Zuzana          

Streda

29. 09. 2021

6.00 + Anna
12.00 + Michal / Za zdravie a Božie požehnanie pre Kamila a Boženu
18.30 + Mária, + Bartolomej, + Bartolomej 

Štvrtok

30. 09. 2021

6.00 + Jozef, + Anna     
12.00 + Mária, + Helena,
18.30 + Jozef, + Helena  

Piatok

01. 10. 2021

6.00 + Zuzana  
12.00 + Agnesa, + František
18.00 Za zdravie a Božie požehnanaie pre Silvia / + Anna

Sobota

02. 10. 2021

7.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu     
9.45 Za ružencové bratstvo
18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Norbert