PROGRAM A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

V BAZILIKE MINOR NARODENIA PANNY MÁRIE

Nedeľa

27. 11. 2022

6.30 + Mária, + Jozef
8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Milana
9.30 + Jozef, + Helena
11.00 Za farnosť        
18.30 Za dobrodincov

Pondelok

28. 11. 2022

6.00 + Anna, + Michal
12.00 + Tomáš, + Pavol
18.00 + Ján, + Anna  

Utorok

29. 11. 2022

6.00 + Jozef
12.00 + Jozef
18.00 + Pavol, + Ján, + Jozef

Streda

30. 11. 2022

6.00 + Andrej
12.00 + Ondrej
18.00 + Mária, + Viliam

Štvrtok

01. 12. 2022

6.00 + Adrián
12.00 + Oskar, + Helena
18.00 + Helena, + Anna, + Michal  

Piatok

02. 12. 2022

6.00 + Andrej, + Júlia, + Andrej
12.00 + Ján
18.00 + Bibiána

Sobota

03. 12. 2022

7.00 + Ján, + Anna
9.45 Za ružencová bratstvo
18.30 + Ján