FARSKÉ OZNAMY

13. 09. 2020 – 19. 09. 2020

1.    Nácvik speváckeho zboru Lumen bude v pondelok 14. septembra o 17.00 hod.
2.    V utorok 15. septembra je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sväté omše v našej bazilike budú o 7.00, 10.00 a večer o 18.30 hod.
3.    V tomto týždni v stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsahom týchto dní je poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden z nich.
4.    V pondelok 21. septembra je výročný deň posvätenie našej baziliky. V tento deň za obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky v našej bazilike. Výročie oslávime už v nedeľu 20. septembra na svätej omši o 11.00 hod. Hlavným celebrantom bude náš farník Adrian Průša pôsobiaci v Sečovciach.
5.    Rodičov detí tretieho ročníka ZŠ, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na prvé sväté prijímanie prosíme o vyplnenie prihlášky a odovzdanie jej v sakristii alebo kancelárii.
6.    Na budúcu nedeľu 20. septembra bude zbierka na rádio Lumen.