FARSKÉ OZNAMY

23. 01. 2022 – 29. 01. 2022

1. Platia nové opatrenia, ktoré sa týkajú aj počtu veriacich prítomných na bohoslužbách. Režim OP zatiaľ zostáva v platnosti, mení sa však počet. V našej bazilike bude v režime 25 percent kapacity, čo je 130 prítomných.

2. Cez týždeň ako vždy spovedať pre režim OP ráno o 6.00 a večer o 18.00 hod. Pre režim Základ sv. prijímanie v dni pondelok, stredu a piatok o 17.30 hod. a v nedeľu od 12.00 do 12.30 hod.

3. Od 18. do 25. januára je v Cirkvi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ruženec pred sv. omšou sa modlime na tento úmysel.