FARSKÉ OZNAMY

 16.05. - 22.06.2024 

    1. Počas celého mesiaca jún, ktorý je zasvätený Božskému Srdcu, bude vo všedné dni po večerných svätých omšiach krátka eucharistická poklona s modlitbou Litánií k Srdcu Ježišovmu.
    2. V piatok 21. júna pozývame na stretnutie po večernej omši o 19.30 do KKD, všetkých lektorov a nových záujemcovu o túto službu v našej farnosti.        
    3. Počas letných prázdnin organizujeme od 1. augusta do 15. augusta už 34. ročník pešej púte do Čenstochovej. Bližšie informácie na našej internetovej stránke.

    Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti: 90-ročného Jána Kentoša. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.