FARSKÉ OZNAMY

 

18.02. - 24.02.2023

 

  1. Dnes je celoslovenská jarná zbierka na charitu. Svoje milodary môžete zložiť do pokladníc pri vchodoch do baziliky.
  2. V období Veľkého pôstu vás srdečne pozývame na spoločné pobožnosti Krížovej cesty, ktoré sa v našej bazilike konajú v stredu o 17.30 hod. pre deti, v piatok o 17.30 hod. pre mládež a v nedeľu o 14.30 hod. Na budúcu nedeľu nás krížovou cestou bude sprevádzať neokatechumenátne spoločenstvo.
  3. Dnes po krížovej ceste pozývame do KKD všetky deti na stretnutie spoločenstva detí eRko.
  4. Pozývame manželov, ktorí tohto roku prežívajú 25. výročie manželstva, aby sa prihlásili v kancelárii farského úradu v pondelok, stredu a piatok.
  5. Aj tento rok môžete poukázať 2 % z dane pre občianske združenie BAZILIKA VRANOV, ktorého náplňou je zachovávanie kultúrnych hodnôt a rozvíjanie rôznych aktivít v našej bazilike a farnosti. Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri vchodoch do baziliky a v kancelárii aj na našej internetovej stránke.