FARSKÉ OZNAMY

26. 03. 2023 – 01. 04. 2023

  1. Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom aj vojnových utečencov. Svoje milodary na tento účel môžete vložiť do pokladníc pri vchodoch do baziliky.
  2. 25.marec je v rámci celoslovenskej kampani vyhlásený ako Deň počatého dieťaťa. Pripnutou bielou stužkou môžeme vyjadriť svoj postoj, že život je dar, ktorý treba chrániť. Biele stužky si môžete vyzdvihnúť pri vchodoch do baziliky.
  3. Na budúcu nedeľu 2. apríla je Palmová (Kvetná) nedeľa. Svätú omšu o 11.00 hod. začneme obradom požehnania ratolestí vo farskej záhrade a potom v sprievode prejdeme do baziliky, kde bude svätá omša. Požehnávanie ratolestí bude na každej sv. omši.
  4. V sobotu 1. apríla bude v Kostole svätého Františka na Juhu predsviatočná spoveď. Spovedať budeme od 9.00 do 12.00 a od 14.30 do 17.00 hod. V našej bazilike bude veľkonočná spoveď na budúcu nedeľu 2. apríla v čase od 15.00 do 17.30 hod..Fatimská sobota v tento deň výnimočne nebude.
  5. V stredu, štvrtok a v piatok ideme vypomáhať so spovednou službou do iných farností. V tieto dni nebudeme v našej bazilike večer spovedať.
  6. V sakristii je možné nahlásiť mená a adresy chorých, ktorých treba pred sviatkami vyspovedať doma. Spoveď budeme po domoch vysluhovať v utorok 4. apríla predpoludním. Chorých v nemocnici vyspovedáme v stredu 5. apríla o 14.00 hod.
  7. Zastaveniami Krížovej cesty na budúcu nedeľu nás budú sprevádzať folklórne súbory Lipovec a Lipovček. Upozorňujeme, že na budúcu nedeľu sa pobožnosť krížovej cesty začne o 14.00 hod..
  8. Na budúcu nedeľu po Krížovej ceste bude výmena ružencových tajomstiev v KKD.
  9. Dňa 13. apríla sa uskutoční v priestoroch našej  Cirkevnej základnej školy na ul. Bernolákovej zápis detí do 1. ročníka. Rodičom, ktorí majú budúcich prvákov, veľmi odporúčame dať svoje detina vzdelávanie a formáciu práve do našej katolíckej školy. Bližšie informácie si môžete pozrieť na plagáte na nástenke, ako aj na letáčikoch, ktoré sú na stolíku na lavicami.

Modlitba za zosnulých:

Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti: 91- ročnú Martu Michalovovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.