FARSKÉ OZNAMY

26. 09. 2021 – 02. 10. 2021

1.Dnešnú nedeľu prebieha zbierka na Kubu. Svoje milodary na tento účel môžete vložiť do pokladníc pri vchodoch do baziliky.

2. V spbotu 2. októbra počas svätej omše o 18.30 hod. bude obrad prijatia nových členov do Bratstva anjelov strážcov.

3. V týždni pred prvým piatkom mesiaca budeme spovedať každý deň, ráno od 6.00 hod. a večer od 17.30 hod.

4. V tomto týždni pripadá prvá sobota mesiaca. Fatimská ružencová pobožnosť začne o 9.00 hod., po nej bude svätá omša a eucharistická poklona.

5.Na budúcu nedeľu po ružencovej pobožnosti bude až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna. Po modlitbe ruženca bude výmena ružencových tajomstiev.

6. Mesiac október je obzvlášť zasvätený Panne Márii Ružencovej. Počas celého októbra sa budeme v našej bazilike spoločne modliť túto modlitbu počej ružencovej pobožnosti, ktorá bude vo všedné dni o 17.30 hod, vo štvrtok začne večeradlom o 17.00 hod. v sobotu o 18.00  hod. a v nedele o 14.30 hod.

7. Na budúcu nedeľu 4. oktróbra bude vo farnosti na Juhu odpustová slávnosť ku cti svätého Františka. Slávnostná svätá omša sa začne o 10.30 hod. Spoločná procesia odchádza z našej baziliky o 9.15 hod. Podrobný program nájdete na plagátoch.

8. Kalendáre a podielové knihy pre členov Spolku svätého Vojtecha budú vydávané od 22. septembra do 31. októbra podrobnosti na plagátoch. Členský poplatok je 8 eur.

9. Organizujeme autobus na Slávnosť Panny Márie Ružencovej do Vyšnej Šebastovej dňa 12. októbra, nahlásiť sa môžete u pani Viňarskej, podrobnosti na plagátoch.

10. V kancelárii farského úradu je možné zakúpiť si kalendár Božieho milosrdenstva. Cena je 2,50 eur.

11. Dnes o 15.00 hod. bude v KKD stretnutie spoločenstva eRKo. Pozývame všetky deti.

12. Od pondelka 27. septembra je okres Vranov v tzv. červenej zóne, musíme aj v kostoloch pristúpiť k obmedzenému režímu. Znamená to pre nás vo Svätyni 70 veriacich, na bočných chodbách 20 veriacich, na chóre 20 veriacich. V kostole môže byť v prípade režímu "základ" obmedzený počet ľudí "1 osoba na 15m2"."Základ" sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadne očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testu. OTP- sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované, alebo ochorenie prekonali za ostatných 180 dní. Režim sv. omší cez týždeň 6.00- základ, 12.00- OTP, 18.30- OTP. Je potrebné mať ale zoznam, preto vás prosíme, aby ste si pripravili doma lístočky s menom, priezviskom, telefónnym číslom a časom kedy ste boli na sv. omši, a pri vstupe do kostola ich odovzdali do pripravenej krabice. Ak vlastníte mobilný telefón pri každom vchode oskenujte QR kód a zapíšte svoje údaje: meno, priezvisko, číslo vášho telefónu, dátum a čas sv. omše, na ktorej chcete byť prítomný. Upozorňujeme, že pri všetkých sv. omšiach je od pondelka povinnosť mať v interíéri respirátor.

 

Modlitba za zosnulých:

Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 70- ročného Petra Hudáka.

Odpočinutie večné daj mu Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.