FARSKÉ OZNAMY

26. 06. 2022 – 02. 07. 2022

1. V stredu 29. júna je prikázaný sviatok - slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Sväté omše v našej bazilike budú o 6.00, 8.00, 12.00, 16.00 a 18.30 hod.. V Nižnom Kručove o 17.30 hod. a nemocničnej kaplnke o 16.00 hod. V tento deň každý, kto navštívi náš chrám, pomodlí sa na úmysel Svätého otca a splní zvyčajné podmienky- stav posväcujúcej milosti, sväté prijímanie a zrieknutie sa akéhokoľvek hriechu- môže získať úplné odpustky.

2. Počas letných mesiacov júl a august nebudú v našej bazilike sväté omše o 12. 00 hod. S ich slúžením začneme až po odpustovej slávnosti v pondelok 12. septembra.

3. V týždni pred prvým piatkom mesiaca budeme sviatosť zmierenia vysluhovať každý deň ráno od 6.00 a večer od 18.00 hod. okrem stredy.

4. Na prvý piatok mesiaca bude, bude popoludní k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna. Poklonu ukončíme prvopiatkovou pobožnosťou pred večernou svätou omšou. V tento deň bude ešte sv. omša o 12. 00 hod.

5. Na prvú sobotu mesiaca, 2. júla, bude v našej bazilike o 9.00 hod. Fatimská pobožnosť, o 9.45 hod. svätá omša a po nej eucharistická poklona.

7. Na budúcu nedeľu po ružencovej pobožnosti bude až do večernej svätej omše k tichej poklone vyložená Sviatosť oltárna.

8. Počas letných prázdnin organizujeme od 1. augusta do 15. augusta už 32. ročník pešej púte do Čenstochovej. Bližšie informácie na našej internetovej stránke.