FARSKÉ OZNAMY

24. 09. 2023 – 30. 09. 2023

  1. Do 1. októbra budú v našej farnosti Misie, podrobný program a bližšie informácie nájdete na nástenkách, pri východoch z baziliky a internetovej stránke. Zmena času nedeľných omši. Cez Misie budú o 6.30, 8.30,11.00 a 18.30. a cez týždeň o 6.00 12.00 a večer o 18.00, 15.00 Hodina milosrdenstva, 21.00 Sv. ruženec pri Eucharistii. 
  2. Pozývame všetky deti na eRko stretnutie dnes 15.00 hod. do KKD.
  3. Organizujeme autobus na Slávnosť Panny Márie Ružencovej do Vyšnej Šebastovej dňa 10. októbra, nahlásiť sa môžete u p. Viňarskej podrobnosti na plagátoch.  
  4. Urbariát Dobrá a prípravný výbor pozývajú na odpustovú slávnosť Svätého Františka v rodnom kraji Dobrá nad Ondavou 1. októbra v hoteli Garden. Podrobnosti na plagátoch.      

Modlitba za zosnulých:

Tento týždeň si Pán života povolal k sebe do večnosti 70-ročnú Kvetoslavu Gajdošovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.