Drahí pútnici,
ešte sme na púti nespievali "nech padá dážď", a asi aj viete prečo 😃 ... Pomimo všetkých prekvapení ideme ďalej, hoc v malom počte, čomu sa mnohí náramne čudujú, ale všetkých upevňujeme, že sa to zmení.

      Pozdravujeme,
dnes sme drahí spolupútnici úspešne vykročili na cestu k Panne Márii už od rána po poľskej zemi. Niekedy je nám aj ľúto, keď nám mnohí pútnici rozprávajú o rôznych miestach okolo trate, ktoré nie vždy môžeme navštíviť, np. Krynica-Zdrój. Čo sa týka počasia tak bez zmeny 😃 ...

       Pozdravujeme milí pútnici, ktorí s nami duchovne putujete tam, kde práve ste 🙂. 
Dnes sme prekonali druhý deň našej púte a dorazili sme do nášho malého cieľa, Bardejova. Počasie nebolo až tak veľmi námahavé ako včera, keďže ani žiadne poriadne lejaky, ani bahnisté tobogány neobohacovali naše cesty. Dnes sme, okrem iného, zakusovali aj to, aký je Pán dobrý, skrze starostlivé ruky všetkých, ktorí sa o nás dobrotivo starali.

      Drahí spolupútnici. Dnes sme v Gaboltove s veľkou radosťou vítali niektorých pútnikov, ktorí s nami putovali predchádzajúce roky a nás vítali radostné tváre domácich. Ďakujeme za veľkú podporu a nádej, ktorú ste vzbudili v našich srdciach.

     Drahí bratia a sestry,
v minulom roku plnom ťažkostí súvisiach s pandémiou, sme sa rozhodli pokračovať v našej pútnickej tradícií a doputovali sme k Našej Nebeskej Matke len štyria. Vedeli sme o veľkej túžbe, ktorá horí v mnohých srdciach, túžba po stretnutí sa s Ježišom a Pannou Máriou počas púte, ktorá vrcholí pred jej milostivým obrazom na Jasnej Hore v Čenstochovej.