Tak, drahí pútnici, predvčerom sme doputovali na Jasnú Horu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spájali s nami duchovne, za modlitby, ochotu aj všetko ostatné. Nech Panna Mária má nás všetkých pod svojím plášťom, aby sme verne počúvali jej Syna a tak dosiahli cieľ našej pozemskej púte, nebo.


   Pozývame všetkých 15.08.2020 o 14:00 na Svätú Omšu. Bude ju možné pozerať na YouTube - Jasna Hora live -. Omša bude spracovaná v úmysloch všetkých pútnikov aj dobrodincov.
"Treba vychádzať z viery, že za všetkých okolností má zmŕtvychvstalý Pán v srdci nejaké slovo, ktoré si želá nechať dôjsť k svojmu ľudu. A Pán odhalí toto slovo svojmu služobníkovi, ak tento oň pokorne a naliehavo prosí. Na začiatku ide takmer nevnímateľný pohyb srdca: malé svetlo, ktorý sa zapáli v mysli, slovo Biblie, ktoré začne priťahovať pozornosť a osvetľuje situáciu. Skutočne "najmenšie zo všetkých semien", ale následne si uvedomíš, že vnútri bolo všetko; bol tam hlas schopný dolámať libanonské cédre." Raniero Cantalamessa

Duchovná pešia púť - 13.deň