"Pozdravujeme Vás všetkých, spolupútnici, ktorí sa neznechucujete svojimi slabosťami a napriek všetkému pamätáte, modlíte sa a putujete duchovným spôsobom s nami.

    Dnes sme prišli do horúceho Krakova, kde nás čaká trocha odpočinku, aj keď pre niektorých býva tento deň najnáročnejší (kto môže nech pochopí ? ). Tešíme sa, čo prinesie zajtrajší deň. Pozývame do prežitia tajomstva tejto nedele, ktoré upriamuje našu pozornosť na Ježiša Krista napriek všetkým okolnostiam. A kto nás môže lepšie naučiť počúvať Slovo a hľadieť na Ježiša než Tá, ktorá na neho hľadela a počúvala ho v tichu nazaretského domu tridsať rokov? Skvelým spôsobom, ako odkryť tieto tajomstvá, je svätý ruženec.
Kráľovná Sväteho Ruženca, oroduj za nás."

Duchovná pešia púť - 8.deň