Manželské večery online plagát na web 2

   Drahí manželia,
keďže sme si vedomí, že  žijeme veľmi neisté časy, plné obmedzení a často sa meniacich pravidiel, rozhodli sme sa ponúknuť Vám možnosť urobiť niečo pozitívne pre svoje manželstvo. Pozývame  Vás stráviť 8 večerov 1x v týždni úplne inak ako zvyčajne. Môžeme sa stretnúť v online priestore na kurze Manželské večery, ktorým Vás budeme radi sprevádzať. Bližšie o kurze si môžete pozrieť na stránke https://manzelskevecery.maranathapo.sk/kurz-manzelske-vecery/.

Budovanie vzťahu manželov. Prehĺbenie vzťahu v rodine. Investícia do vzájomného vzťahu.

Aj takto sa dá charakterizovať stretnutie manželov, ktoré poznáme ako Kurz manželské večery.Autormi tohto kurzu sú manželia Nicky a Sila Lee. Žijú v Anglicku, sú manželmi viac ako štvrťstoročie, majú štyri deti. Tento osvedčený a praktický návod na spôsob riešenia rôznych situácií v manželskom živote prebieha v rôznych krajinách Európy. Po súhlase arcibiskupského úradu a osobnej angažovanosti otca Rastislava sa kurz v našej farnosti uskutočnil po ôsmykrát.

...manželské večery boli fajn. Nemyslím si, že mi nejako prevratne zmenia život, ale snažíme sa s manželom pri rozhovoroch viac počúvať a rešpektovať druhého . Keď uvidím, že to upadá do pôvodného stereotypu, určite pripomeniem manželovi prednášky manželov Nicky a Sily a otvoríme si knihu Ako budovať zdravé manželstvo na celý život. Spomínali ste, že Vy tento kurz vediete už po 8 krát a stále viete niečo nové objaviť. Aj ja si to myslím, že opakovanie je matkou múdrosti. Nestačí len raz absolvovať kurz, ten dá podnet. Všetko som si ani nepamätala, aj úlohy som si robila niekedy na poslednú chvíľu. Ale určite si budem listovať v knihe, aby som si oživila, čo som za tú dobu napočúvala/ než malá Ninka vyrástla z týždňového bábätka na 2 mesačné.

manz vecery 2015

Budovanie vzťahu manželov. Prehĺbenie vzťahov v rodine. Investícia do vzájomného vzťahu. Aj takto možno charakterizovať stretnutia manželov, ktoré poznáme ako kurz Manželské večery. Autormi tohto kurzu sú manželia Nicky a Sila Lee. Žijú v Anglicku, manželmi sú 25 rokov, majú štyri deti.

Tento osvedčený a praktický návod na spôsob riešenia rôznych situácií v manželskom živote prebieha v rôznych krajinách Európy. Po súhlase arcibiskupského úradu v Košiciach prebiehajú kurzy aj v našej arcidiecéze.

Kurz Manželské večery sme absolvovali vo farnosti Vranov – Sever spolu s ďalšími manželskými pármi. Kurzom nás sprevádzali manželia Bradovkovci a ich „pomocníci". Počas príjemných stretnutí sme so svojimi partnermi prediskutovali rozličné oblasti manželského života. Aj keď sa s manželom rozprávame neustále, popri zamestnaní, starostlivosti o deti a domácnosť sme akosi nenachádzali čas na naše manželstvo. Na tomto kurze sme zistili, aké dôležité je budovať pevné základy manželstva, správne komunikovať, nezraňovať sa navzájom, odpúšťať, konštruktívne diskutovať či udržiavať dobré vzťahy so širšou rodinou, ale aj modliť sa spolu a modliť sa za seba navzájom.

Ďakujeme Duchu Svätému a všetkým, ktorí majú zásluhu na tom, že sme sa mohli spolu s manželom zúčastniť na Manželských večeroch. Prežili sme úžasné chvíle s Bohom, ľuďmi a ako dvojica sami so sebou. Spoločne sme si uvedomili, že nie je ťažké naučiť sa znova spolu zdravo komunikovať, ak chceme aj ďalej „ťahať manželské opraty" spolu, tak ako na začiatku. Ďakujeme Bohu. Za všetko!

(Manželia Vierka a Ľubo Dulovcovi)