"Dnes sme navštívili Łabowu miesto, kde nás ľudia vždy radi prijímajú.

     Pozdravujeme z púte. Dnes sa k nám pridal o. Juraj, skúsený pútnik a naše spoločenstvo sa posilnilo.

Rozjímanie na dnešný deň:

“Veľký knaz dnes prišiel k nám...” Pri príležitosti 30.púte nás navštívil J.Em. Jozef kardinál Tomko a udelil nám apoštolské požehnanie.

Kardinal

Pútnici ďakujú sa Vaše modlitby.