A je to tu! Trinásty deň! Zvláštne! 12 dní putovania je za nami. Boli to dni plné zdieľania sa , spoločnej modlitby, vzájomného spoznávania sa a spoločného kráčania do jedného cieľa sa pomaly ale isto končí. Medzi pútnikmi sa hovorí, že diagnóza pútnik, je diagnózou na celý život. Tí, čo sú tento rok prvý krát na púti, túto myšlienku popierajú. Je to tak. Raz skúsiš prekonať sám seba a už nebudeš chcieť zažiť leto bez púte.

Milý náš pútnik, pútnička...

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.“ (Lk 1, 39). Mária sa ponáhľa aj k nám na našej životnej ceste, aby nám priniesla Ježiša Krista, Kráľa Pokoja.
     Deliac sa s Tebou radosťou veľkonočného rána zo zmŕtvychvstania nášho Pána a spievajúc s anjelmi Regina coeli laetare, spolu s našou nebeskou Matkou – Pannou Máriou Vranovskou Ťa chceme srdečne pozdraviť. Od nášho posledného stretnutia síce už uplynul nejaký ten čas, to ale neznamená, že by sme na Teba zabudli. Diagnóza pútnik je diagnózou na celý život!!!

      Milí priatelia, farníci a predovšetkým pútnici našej vranovskej pešej púte do Čenstochovej🙂. Zo srdca sa Vám chcem poďakovať za všetko...