Pútnici ďakujú sa Vaše modlitby.

Duchovná pešia púť - 1.deň