Budovanie vzťahu manželov. Prehĺbenie vzťahu v rodine. Investícia do vzájomného vzťahu.

Aj takto sa dá charakterizovať stretnutie manželov, ktoré poznáme ako Kurz manželské večery.Autormi tohto kurzu sú manželia Nicky a Sila Lee. Žijú v Anglicku, sú manželmi viac ako štvrťstoročie, majú štyri deti. Tento osvedčený a praktický návod na spôsob riešenia rôznych situácií v manželskom živote prebieha v rôznych krajinách Európy. Po súhlase arcibiskupského úradu a osobnej angažovanosti otca Rastislava sa kurz v našej farnosti uskutočnil po ôsmykrát.

Po veľmi dobrých skúsenostiach s organizovaním kurzu a na základe osobných svedectiev manželov, ktorí sa zúčastnili tohto „manželského rande“ sme sa rozhodli ponúknuť tento kurz aj v tomto roku. Kurz manželské večery sa vo farnosti pri Bazilike Narodenia Panny Márie uskutočnil od 16. januára do 8. marca v katechetickej miestnosti Katolíckeho kultúrneho domu.

V príjemnom, vynovenom prostredí si osem manželských párov vypočulo praktické rady i osobné svedectvá manželov, ktorí tento kurz už absolvovali. Mohli si zaspomínať na prvé rande a začiatky svojho manželského života i porozprávať sa o témach, na ktoré neostáva v bežnom dni veĺa času. Návod, ako budovať v manželstve pevné základy, riešiť konflikty, ako si vzájomne odpúšťať bol určený nielen začínajúcim, ale aj dlhšie trvajúcim manželstvám.

Manželia mali vyhradený čas na vzájomný rozhovor, počúvanie jeden druhého. Diskrétnosť a intimita vzájomného zdieľania sa bola zaručená každému manželskému páru. Manželia sa posilňovali vzájomnou modlitbou i podpornou modlitbou spoločenstva zúčastnených manželov. Príjemnú atmosféru dotvárala príjemná hudba, svetlo sviečok, kvety i malé pohostenie.

Na záver kurzu manželia spolu s deťmi dostali pri svätej omši kňazské požehnanie.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie o. priorovi Rastislavovi za osobnú podporu, pomoc a modlitby pri uskutočnení kurzu. Ďakujeme za obetavú pomoc a spoluprácu manželom Kyselovým ako aj všetkým, ktorí sprevádzali kurz modlitbami i technickým zabezpečením. Opäť sme sa presvedčili o tom, že sa oplatí investovať čas pre šťastné a trvalé manželstvo.

Za organizátorov Gabriela a Miroslav Bradovkovci.

Manželské večery