Kurz Manželské večery sme absolvovali vo farnosti Vranov – Sever spolu s ďalšími manželskými pármi. Kurzom nás sprevádzali manželia Bradovkovci a ich „pomocníci". Počas príjemných stretnutí sme so svojimi partnermi prediskutovali rozličné oblasti manželského života. Aj keď sa s manželom rozprávame neustále, popri zamestnaní, starostlivosti o deti a domácnosť sme akosi nenachádzali čas na naše manželstvo. Na tomto kurze sme zistili, aké dôležité je budovať pevné základy manželstva, správne komunikovať, nezraňovať sa navzájom, odpúšťať, konštruktívne diskutovať či udržiavať dobré vzťahy so širšou rodinou, ale aj modliť sa spolu a modliť sa za seba navzájom.

Čas Manželského večera bol pre nás časom, na ktorý sme sa počas týždňa tešili, pretože to bola možnosť v príjemnej atmosfére pri káve na chvíľu spomaliť, venovať sa iba jeden druhému a nášmu manželstvu, ktoré je základom našej rodiny. Naučili sme sa, že čas venovaný vzťahu medzi nami dvoma je obohatením nášho manželstva a celej rodiny.

Kurz Manželské večery môžeme len odporúčať. Čím skôr ho manželia absolvujú, tým lepšie, pretože veríme, že tak ako bol a stále je prínosom pre nás, bude prínosom pre všetkých manželov, ktorí chcú na svojom manželstve pracovať, aj keď je ono bez vážnych problémov. Na tomto kurze veľa získajú mladé manželstvá, ale aj manželstvá trvajúce niekoľko desaťročí.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že sme tento kurz mohli absolvovať, a hlavne Pánu Bohu, že tam viedol naše kroky.

(Manželia Ejka a Tóno Illéšovi)