Je sobota ráno. Veľa detí ešte spí, alebo pozerá rozprávky v televízii, ale deti našej farnosti sú už dávno hore a celé radostné sedia v autobuse. Kam sa to vlastne vybrali? Na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec. S požehnaním otca Rastislava sme sa vyrazili na cestu.

vypniTVVypni telku, zapni seba! je celoslovenská kampaň pre deti a dospelých na podporu aktívneho prežívania voľného času. Organizuje ju eRko-HKSD od roku 2001. Táto kampaň bude prebiehať od 25. do 31.mája 2015. Aj naša farnosť a naše stretko sa rozhodlo zapojiť do tejto kampane, preto chceme pozvať všetky deti, ktoré sa neboja výzvy na týždeň vypnúť televízory a počítače a stráviť ten čas s nami na stretnutia v pondelok, utorok, stredu, štvrtok a nedeľu o 15:00 v KKD.

Objavovali sme tajomstvo veže

S odhodlaním sa aj naše stretko Veselé vranky vybralo objavovať záhadu našej veže. Počas 3 stretiek sme sa snažili vypátrať, prečo veža nemá schody, záhadu ohnutej veže a tajomstvo, ktoré ukrýva samotná veža. Pri plnení úloh sme sa zoznámili s čnosťou vytrvalosť, ktorá nám bola užitočná počas stretiek a tak sme nemali problémy a rýchlo sme vylúštili záhady. Vytrvalosť sa nám tak zapáčila, že sme sa rozhodli, že ju budeme využívať stále a budeme vytrvalí v konaní dobra. Z tohto dôvodu pripravujeme vystúpenie, ktorým chceme potešiť naše okolie. Počas tejto kampane deti zbierali plastové vrchnáky, tie sme poslali chlapčekovi Tobiaskovi, aby sme mu pomohli zaplatiť rehabilitáciu.

Vyvrcholením detského činu pomoci bolo pre naše stretko vystúpenie s názvom 25.hodina. Ním sme chceli priniesť radosť a úsmev pre našich príbuzných a kamarátov. Nacvičovanie bolo niekedy náročné, ale zostali sme vytrvalí. Každý predviedol na javisku to, čo mu najlepšie ide. Jedny hrali na hudobných nástrojoch, ďalší spievali, či recitovali básničky. Chlapci sa nám postarali o techniku, ozvučenie, osvetlenie. Kulisy vyrábali staršie dievčatá. Každý prispel svojim dielom a preto záverečný potlesk patril všetkým. Všetci prítomní odchádzali s úsmevom na tvári, a preto môžme byť spokojný, že sa náš cieľ podaril. Po predstavení sme odovzdali každému dieťaťu diplom za to, že odhalil tajomstvo veže a ukázal, že dokáže byť VYTRVALÝ.


Klára Demčáková

Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 8000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými.