Je sobota ráno. Veľa detí ešte spí, alebo pozerá rozprávky v televízii, ale deti našej farnosti sú už dávno hore a celé radostné sedia v autobuse. Kam sa to vlastne vybrali? Na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec. S požehnaním otca Rastislava sme sa vyrazili na cestu.

     Aby to bola naozajstná púť, tak nás autobus nechal v Ličartovciach, ktoré susedia s Obišovcami a vybrali sme sa pešo spolu s ďalšími deťmi našej arcidiecézy do Obišoviec. Pri putovaní sme sa nenudili. Animátori ( aj z našej farnosti ) pre nás pripravili rôzne stanovištia, na ktorých sme sa niečo dozvedeli o Obišovciach, zaspievali mariánsku pesničku alebo plnili iné aktivity. Za splnenie sme dostali pečiatku do našich preukazov pútnika. 
     Po prekonaní blatistej cesty a splnení všetkých úloh sme dorazili do cieľa putovania – k obrazu Panny Márie Fatimskej v kostole v Obišovciach. Miestni obyvatelia sa o nás, vyše 1000 detí s láskou postarali a ponúkli nás chutným gulášom a čajom. Po obede bol pre nás pripravený ďalší zaujímavý program. Mohli sme si vybrať z viacerých workshopov - zatancovať erko tance, zahrať rôzne hry, vyrobiť si bublifuk alebo sa zahrať pexeso či pomôcť vyrobiť cukríkový ruženec.
     Potom nás už čakala tá najdôležitejšia časť programu – svätá omša, ktorú celebroval o. biskup Marek Forgáč. Hovoril o čistote detských duší, ktorá je taká potrebná a máme si ju udržať až do dospelosti, ale aj počas celého nášho života. Pri príležitosti 100.výročia zjavení vo Fatime, sme sa na konci slávnosti zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Počas svätej omše nás svojim spevom sprevádzal aj spevácky zbor našej farnosti – Bambino Luci. Hoci pekné počasie nám nevydržalo a na konci svätej omše sa trochu rozpršalo, z prvej Arcidiecéznej púte sme si odniesli tie najkrajšie zážitky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Klára Demčáková

Arcidiecézna púť detí do Obišoviec