Po deviatniku pred Slávnosťou sv. Pavla pustovníka veriaci našej farnosti mali možnosť zúčastniť sa na odpustovej slávnosti, ktorá bola presunutá z piatka (15. januára) na nedeľu 17. januára.

Hlavným celebrantom bol vranovský rodák páter Miroslav Čajka CSsr, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol povolanie do rehole a zvlášť povolanie za kňaza. Zdôraznil, že bez sviatostí, by bol život ľudí stratení. Upozornil, že sviatosť kňazstva je obrovská milosť, ktorú človek nedokáže plne pochopiť svojimi zmyslami. Veľmi dôležité miesto má modlitba veriacich za svojich  kňazov ako aj modlitba za nové duchovné povolania. Takto ako to robila aj svätá sestra Terézia z Lisieux, ktorej relikviár sme spoločne uctili deň skôr, na tom mieste.

V koncelebre boli všetci otcovia pavlíni pôsobiaci v našej farnosti, vranovský dekan ThDr. Š. ALbičuk a kňazi z okolitých farností.
Na záver v mene veriacich poďakovala hosťovi – kazateľovi -  p. A. Mydlová, pričom zagratulovala aj prítomnej jeho matke, p. Márii Čajkovej k jej blížiacim sa okrúhlym 90. narodeninám.

Celú slávnosť obohacoval svojím spevom farský zbor Lumen.

Veronika Fedorová

sv_pavol