Naša farnosť aj v tomto roku pripravuje  Farský letný tábor rodín.

Miesto: Centrum pre rodinu – Sigord

Termín: 05. 07. – 11. 07. 2015

Náklady na pobyt na letnom tábore 16 €./ deň – ubytovanie a strava – 100 € na celý pobyt pre dospelú osobu. Deti do troch rokov bez nároku na posteľ a ubytovanie zdarma, deti od troch rokov do 12 rokov polovičná cena – 50 €. V prípade stravy pre dieťa do troch rokov bude doplatok za stravu.Na hygienické potreby pre deti je poplatok 1 € na rodinu.

    Ubytovanie rodín je v izbách s vlastnou kúpeľňou a WC.

Ak ste prejavili záujem o našu ponuku, prosíme Vás, aby ste vyplnili prihlášku a zdravotný dotazník a odovzdali do 15.júna 2015 spolu so zálohou 50 €/za rodinu o. Rastislavovi, alebo Lucii Demčákovej. Doplatok na tábor bude potrebné uhradiť do 30.06. 2015.

Denný program tábora:

Veselá dobrovoľná rozcvička

Ranná spoločná modlitba

Raňajky

Dopoludňajší spoločný program

Obed

Popoludňajší odpočinok

Popoludňajší dobrovoľný program
 - hry pre deti
 - Korunka Božieho milosrdenstva
 - vlastné aktivity

Svätá omša

Večera

Večerná spoločná modlitba

Večerný spoločný program


O  program pre deti sa postarajú animátori!

Tábor 2014