Na konci augusta zažije Cirkev na Slovensku veľkú udalosť.

Po Titusovi Zemanovi a Anke Kolesárovej budeme mať nového blahoslaveného. 31. augusta bude v Šaštíne blahorečený Ján Havlík. Mladý muž, s nezlomnou túžbou stať sa kňazom a misionárom v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Za vieru prenasledovaný, strčený v Jáchymovských baniach a psychicky rozleptávaný v obávanej Pražskej Ruzynskej väznici, no do konca života verný.

Dostal som od vincentínov dôveru a možnosť pripraviť zopár podnetov a inšpirácií pre mladých. Nechali sme sa inšpirovať dielom vincentských mladých zo Združenia mariánskej mládeže (ZMM). Spolu s nimi a s mojimi skvelými kreatívnymi kamarátmi sme vytvorili 4 katechézy v spoločnom diele NEZLOMNÝ. Majú symbolické názvy vyjadrujúce stav jeho duše – Iskra povolania, Oheň vytrvalosti, Tma neslobody a Hmla pochybností.

Sú určené pre kňazov, rehoľníkov, katechétov, animátorov a všetkých, ktorí žijú pre mladých a vidia v nich potenciál a nádej. Dajú sa použiť na hodinách náboženstva, na stretkách, letných táboroch či pri príprave na prijatie sviatosti birmovania. Vznikli s veľkou túžbou, aby sa čím viac mladých dozvedelo o Jankovi ako o vzácnom poklade slovenskej Cirkvi. Mňa jeho život veľmi oBOHatil...

Katechézy -  TU