Čo je identita diecézneho kňaza? Máme problém s klerikalizmom? Zapájame dostatočne podľa synodálnych záverov laikov s krstným kňazstvom do spravovania Cirkvi? Vyhovuje súčasný systém formácie a prípravy kňazov dnešným potrebám?

Na tieto a podobné otázky budeme hľadať odpovede počas Teologického večera 18.3. o 18.00 v Aule troch košických mučeníkov na Teologickej fakulte v Košiciach s hosťami spišským biskupom Františkom Trstenským a rektorom kňazského seminára v Košiciach Štefanom Novotným.

Srdečne pozývame širokú verejnosť prísť premýšľať a diskutovať.

430084971 254693861036113 7291690590704896958 n