Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty - Humenné Vás pozýva dňa 22. marca 2024 na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14-tich zastaveniach.

Extrémna Krížová Cesta sa začína večernou svätou omšou o 18:00 hodine v kostole Všetkých svätých v Humennom.
Tohto roku sa uskutoční v našom okrese po prvýkrát. Celkovo sa na Slovensku koná už na 22 trasách.

Trasa spĺňa potrebné štandardy:
- začína svätou omšou,
- dĺžka trasy je 40,6 km,
- trasou sa prechádza v noci, z väčšej časti po lesných a poľných cestách za každého počasia,
- na trase je 14 zastavení, pri ktorých účastník rozmýšľa nad jednotlivými rozjímaniami,
- doba prechodu je viac ako 8 hodín,
- trasou sa prechádza v tichosti a v malých skupinkách.

Cieľom je siahnuť na dno svojích síl a zažiť Božiu prítomnosť. V Extrémnej Krížovej Ceste ide o prekonanie vlastnej komfortnej zóny a odhodlanie prijať ťažkú výzvu a byť tu pre druhých. Má povzbudiť ľudí k zmene svojho doterajšieho spôsobu života.

Registračný link, ako aj všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke: www.ekc.sk
ako aj na facebookovej stránke: Extrémna Krížová Cesta – Slovensko a Extrémna Krížová Cesta – Humenné.

plagát EKC