Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v jej priestoroch dňa 8. novembra 2023. V čase od 9.00 do 12.30 hod. bude pre všetkých záujemcov pripravená prehliadka priestorov Teologickej fakulty spojená s prezentáciou študijných programov a rôznymi aktivitami v átriu TF. V rámci programu bude i výstava a prezentácia činnosti Facilitas n.o., s ktorou Teologická fakulta dlhodobo spolupracuje v rámci realizácie odborných praxí v odbore sociálna práca.

 Zaujímavou súčasťou dňa otvorených dverí bude aj interaktívna hra s použitím online nástroja Actionbound, ktorý bude vaším sprievodcom pri spoznávaní priestorov Teologickej fakulty. Jediné, čo potrebujete, je váš mobilný telefón a dobrá nálada!

Program dňa otvorených dverí 2023 na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku:

9:00 Otvorenie: Príhovor dekana TF KU

9:30 Sprievodné aktivity: Interaktívna hra Actionbound na Teologickej fakulte

Obsah staníc: Informácie o štúdiu Bc. a Mgr. na TF KU v Košiciach, uplatnenie absolventov v praxi, prijímacie konanie 2024/2025 na TF KU, pedagógovia TF KU, predmety študijných programov, Knižnica TF KU, Univerzitné pastoračné centrum, mobility na KU, priestory a učebne TF KU, materiálne a technické zabezpečenie TF, Poradenské centrum TF, jedáleň

Výhercov čaká zaujímavá odmena.

12:30 Ukončenie sprievodných aktivít.

FB IMG 1699141407546