Farnosť Pavlovce nad Uhom a Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vás srdečne pozývajú na ďalšiu Ankinu pútnickú sobotu 21. októbra 2023 vo Vysokej nad Uhom so začiatkom o 15:00 hodine modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. V programe je aj večeradlo a svätá omša, ktorú bude celebrovať pozvaný hosť dominikán Šimon Ján Tyrol OP – prior konventu.  V závere bude moderovaná adorácia a sviečkový sprievod ku hrobu blahoslavenej Anny Kolesárovej.

V kostole je vystavený obraz Ružencovej Panny Márie a možnosť spoločných modlitieb aj na vaše úmysly.

Ankine soboty