Prinášame vám duchovnú obnovu pre rozvedených. Stále vnímame potrebu prinášať nádej ľuďom, ktorí si prešli civilným rozvodom. Špeciálne aj teraz v príprave na Jubileum 2025 "Pútnici nádeje".

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 3. - 5. novembra 2023 v Rodinkove v Belušských Slatinách.

   Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú sami. Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvame raz do roka.

Prihlásiť sa je možné cez formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova, alebo kliknite TU .

Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi, o ktoré sa postarajú animátori.