Tak ako každý rok i tento celá farnosť slávila veľkonočné sviatky.

Už KVETNÁ NEDEĽA nám pripomenula blížiace sa veĺkonočné sviatky. Tento deň je spomienkou veľkolepého privítania Ježiša v Jeruzaleme. Ani v našej farnosti nechýbalo svätenie bahniatok.

ZELENÝM ŠTVRTOK sme začali sláviť tzv. veľkonočné trojdnie. Ani u nás nechýbalo umývanie nôh dvanástim mužom farnosti. Tento akt pripomínal Ježišove umývanie nôh dvanástim učeníkom pred slávením poslednej večere. Euchariastia bola preložená do bočného oltára, kde ostala až do Veľkého piatku. Všetci z prítomných mali možnosť stráviť niekoľko minút v tichej poklone.
VEĽKÝ PIATOK sme odštartovali už v dopoludňajších hodinách krížovou cestou pre farnosti Sever-Juh. Ľudia kráčali ulicami mesta. V poobedných hodinách nasledovali obrady, po ktorých bola celú noc i v Bielu sobotu vyložená Sviatosť Oltárna. Bola uložená v Pánovom hrobe, kde nechýbali ani miništranti.
V BIELU SOBOTU prichádzali ľudia na svätenie jedál celé popoludnie. Až vo večerných hodinách sme začali sláviť obrady zmŕtvychvstania Pána. Nechýbal ani sviečkový sprievod v centre mesta. Biela sobota vyvrcholila Veľkonočnou vigíliou ústiacou do Veľkonočnej nedele.
Vo VEĽKONOČNÚ NEDEĽU už nechýbal zvuk orgána podobne ako na večerných obradoch Bielej soboty. Celým kostolom sa roznášalo radostné Alleluja- zmŕtvychvstal náš Pán! Oslavy zmŕtvychvstania sme ukončili vo VEĽKONOČNÝ PONDELOK slávnostnou svätou omšou.

Počas týchto dní sprevádzali sväté omše a obrady farské zbory Bambino Luci a Lumen. Zapájali sa aj miništranti , ktorí ochotne prichádzali na slávenie obradov, na svätenie jedál, či stráženie Božieho hrobu. Svojou ochotou prispeli aj lektori a žalmisti.

Erika Kušnírová

Zelený štvrtok

Veľký piatok

Biela sobota