Pozývame vás na biblické podujatie s názvom „Akou rečou hovoril Ježiš?“ dňa 25.9.2023 (pred spomienkou na sv. Hieronyma) v čase od 14:00 do 17:00 v Mestskej knižnici na námestí v Bardejove, v blízkosti farského úradu.

Hlavnou časťou bude moderovaná diskusia s P. Jaroslavom Mudroňom SJ a doc. Petrom Juhásom s krátkym súvisiacim exkurzom SSL. Matúša Imricha.

Druha kratšia časť vo forme workshopu bude na tému „Kto je Ježiš podľa Pavla v Liste Hebrejom“. Hudobne nás obohatí skupina Slnovrat.

Screenshot 20230906 223856