Dnes 29.3.2015 sme tak ako aj v iných chrámoch oslávili Kvetnú nedeľu. Pripomenuli sme si slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. Skutočnosť, že túto udalosť spomínajú všetci štyria evanjelisti naznačuje, že mala nesmierny význam. Ňou sa totiž splnilo proroctvo Zachariáša o Mesiášovi, ktorý sadá na oslicu a v slávnostnom sprievode vstupuje do Jeruzalema a prítomný dav mu hádže halúzky na cestu a víta ho ako kráľa. Aj to bolo potvrdením pre tých, čo poznali a čítali Písma, že Mesiáš prišiel a je tu.

Pre symbolické pripomenutie týchto udalostí sa táto slávnosť začala pri bočnom oltári sv. Jána Nepomuckého. Potom nasledovalo požehnanie ratolestí (bahniatok) po ktorom sa procesia presunula k hlavnému oltáru, kde pokračovala sv. omšou. Paschie pri sv. omši o 9.30 boli čítané troma zúčastnenými: hlavným celebrantom farárom o. Rastislavom Ivaneckým a dvoma poverenými mladíkmi P. Šoganom a J. Antonim.

Kvetnou nedeľou sme začali spolu s celou Cirkvou Veľký týždeň, v ktorom budeme sláviť veľké tajomstvo nášho vykúpenia.

Kvetná nedeľa