Obrady Veľkého piatku 2023 začali o 17.00 hodine. Hlavným celebrantom bol o. Konrád Blicharsky OSPPE. Spolu s ním v koncelebre  boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE a o. Kazimír Kogut OSPPE.

   Vo svojej homílii o. Rastislav okrem iného zdôraznil, že Boh nikdy nechcel, aby človek musel zomrieť. Toto v Božom pláne nebolo. Avšak pre ľudské zlyhanie, musel sám Boh zniesť nespravodlivé odsúdenie a smrť, aby  tak nakoniec pomohol človeku prinavrátiť dar večného života v blaženosti.
Tradične sv. omšu svojím spevom obohacovali obe farské spevácke zbory Lumen a Bambino Luci.

                                                                                                                Veronika Fedorová

Veľký piatok 2023