Pozvánka na Deň otvorených dverí 2023

     Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v jej priestoroch dňa 8. februára 2023. V čase od
10.00 do 12.00 hod bude pre všetkých záujemcov pripravená prehliadka priestorov Teologickej fakulty spojená s prezentáciou študijných programov a rôznymi aktivitami v átriu
TF. V rámci programu bude i výstava a prezentácia činnosti Facilitas n.o., s ktorou Teologická fakulta dlhodobo spolupracuje v rámci realizácie odborných praxí v odbore
sociálna práca.
   Zaujímavou súčasťou dňa otvorených dverí bude aj interaktívna hra s použitím online nástroja Actionbound, ktorý bude vaším sprievodcom pri spoznávaní priestorov Teologickej
fakulty. Jediné, čo potrebujete, je váš mobilný telefón a dobrá nálada!
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2023/2024 bude poskytovať vzdelávanie:

1. v bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, učiteľstvo predmetu náboženská́ výchova s kvalifikáciou: asistent učiteľa, pedagóg voľného času,
katechéta),
2. v magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, učiteľstvo predmetu náboženská́ výchova s kvalifikáciou: asistent učiteľa, pedagóg voľného
času, katechéta),
3. v doktorandských študijných programoch (katolícka teológia, charitatívna a misijná práca).

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku zároveň ponúka aj ďalšie vzdelávanie v študijnom programe Master v teológii manželstva a rodiny,  štúdium bakalaureátu
náboženských vied a možnosť získania medzinárodného certifikátu ECDL/ICDL.

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. apríla 2023
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 31. mája 2023
Všetky informácie sú na stránke www.tf.ku.sk

den otvorenych dveri