Dňa 5. januára 2023 sa dožil 87 rokov náš drahý otec Leander Tadeusz Pietras OSPPE. Rehoľník, kňaz, ktorý prišiel na Slovensko v roku 1990 po dlhých rokoch ako prvý pavlín z Jasnej Hory v Čenstochovej. Pôsobil ako prior Kostola Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou a zaslúžil sa o jeho titul bazilika minor. Za príkladný život v obetavej, pokornej službe, zvlášť chorým, patrí mu naša veľká vďaka.  Slávnostnú gratuláciu, za účasti veriacich, prijal oslávenec na sviatok Zjavenia Pána na záver  sv. omše o 11.00 hod.  

   Milý otec Leander, ste v našich srdciach i modlitbách. Vyprosujeme Vám pevné zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie, ktorej ste vrúcnym ctiteľom. Vďační farníci.
                                                                                                                             Veronika F.

Gratulácia o. Leandrovi Pietrasovi 2023