Po  sv. omši za účastí detí 7. decembra 2022  zavítal medzi deti v bazilike minor Mikuláš. Avšak skôr, ako prišiel mali deti možnosť vidieť krátku poučnú scénku, v ktorej istý kupec vymenil svoje srdce za bohatstvo a potom ho získal naspäť  za pomoci sv. Mikuláša.  Následne, už tradične, vyzval Mikuláš deti, aby mu zarecitovali alebo zaspievali pesničky.

   Nakoniec prišla najočakávanejšia časť, keď  Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi anjelmi začal rozdávať deťom sladkosti.
                                                                                                                              Veronika F.

Mikuláš 2022