Dňa 25. júna 2022 sa konala v našej v bazilike slávnosť vysluhovania sviatosti birmovania. Začiatok slávnosti bol o 9.00 hodine a vysluhovateľom sviatosti bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita, ktorého na úvod privítal manželský pár v mene všetkých prítomných rodičov birmovancov.  

   Spolu v koncelebre s otcom arcibiskupom boli otcovia pavlíni: o. Rastislav Ivanecký OSPPE- provinciál, o. Martin Lehončák OSPPE, o. Konrád Blicharski OSPPE, o. Kazimír Kogut OSPPE a o. Martin Gajarský OSPPE. Sviatosť prijalo 84 birmovancov, z toho 32 chlapcov a 52 dievčat a 3 dospelí ľudia. Vo svojej homílii o arcibiskup okrem iného pozval mladých ľudí  žiť podľa Evanjelia a nebáť sa ukázať svoju vieru tomuto svetu.
Slávnosť svojím spevom doprevádzal mládežnícky farský zbor Bambino luci. Na záver  o arcibiskupovi poďakoval jeden z mladých birmovancov.
                                                                                                                               Veronika F

Birmovka 2022