Tradične aj tento rok v našej bazilike sú veriaci pozvaní zúčastňovať sa na pobožnostiach krížových ciest v stredu, v piatok a v nedeľu. Dňa 8. marca 2015 so začiatkom o 14.30 hod. viedli krížovú cestu samotní správcovia baziliky - otcovia pavlíni. Všetci prítomní putovali počas rozjímaní jednotlivých zastavení spolu s dušou zasvätenej osoby od jej rozhodnutia vstúpiť do rehole, cez rôzne úskalia a kríže na ceste rehoľného života až po smrť a to všetko v kontexte krížovej cesty nášho Pána. Takto v Roku zasväteného života sme mali možnosť z iného uhla pohľadu nazrieť do života zasvätených osôb. Zasvätiť sa Bohu znamená už nepatriť sebe, ale z lásky patriť Bohu a to vyžaduje nemalé úsilie. Avšak každý človek je povolaný k tomu, aby patril Bohu, lebo od Boha vyšiel a k nemu sa má raz vrátiť.

Preto na začiatku každej pobožnosti krížovej cesty vyslovujeme prosbu, nech je táto pobožnosť vynahradením za naše hriechy a nech podľa Božej vôle pomôže dušiam v očistci.

Krížová cesta otcov pavlínov