Slávnosť Veľkonočnej vigílie sa v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou začala o 20.00 večer. Boží hrob bol uzatvorený o 19.30 hod.

Hlavným celebrantom bol o. Rastislav Ivanecký kvázi provinciál Rádu pavlínov na Slovensku. V koncelebre spolu s ním bol o. Konrád Blicharski OSPPE, farár farnosti Bazilika minor a o. Martin Gajarský OSPPE, kaplán v tejto farnosti.  Vo svojej homílii o. Konrád okrem iného zdôraznil,  aké je dôležité sláviť nedeľu (prvý deň v týždni). Nieže by sme nemali nič robiť, ale predovšetkým mali by sme sláviť každú nedeľu so zmŕtvychvstalým Kristom, teda s myšlienkou na nášho Spasiteľa.
Všetky liturgické čítania sa konali pri zhasených svetlách v chráme. Chrám sa rozsvietil až pri intonácii Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych Aleluja. Celú slávnosť svojím spevom doprevádzal farský mládežnícky zbor Bamibino Luci a Spoločenstvo pri Bazilike.
Pred Eucharistickou procesiou smerom do mesta o. Rastislav srdečne poďakoval tým, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní obradov a slávností Veľkonočného trojdnia a všetkým prítomným poprial Požehnané veľkonočné sviatky.
                                                                                                                            Veronika F.

Biela sobota