Obrady Veľkého piatku sa v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou začali večer o 17.00 hod.. 

Hlavným celebrantom bol farár farnosti Vranov – Sever o. Konrád Blicharski OSPPE. V koncelebre spolu s ním boli kvázi provinciál o. Rastislav Ivanecký OSPPE a o. Kazimír Kogut OSPPE, ktorý bol kazateľom. O. Kazimír vo svojej homílii okrem iného  poukázal, akú silu dokáže dať človeku Kristov kríž. Spomenul príbeh o človekovi, ktorý trpel v nemocnici silnými bolesťami. Bolesti boli tak neznesiteľné, že prosil  ošetrujúcu sestru o niečo, po čom by prišla úľava. Pýtal si doslova zbraň. Ona mu podala Kristov kríž so slovami „toto je vaša zbraň“.  Jeho bolesti síce neprestali, ale chorý dostal silu znášať ich.
Pašie spievali traja:  p. Ján Lehončák, p. Martin Buzáš a klerik Lukáš Bičej OSPPE.  Obrady svojím spevom obohacoval farský zbor LUMEN. Veriaci mali možnosť uctiť si Kristov kríž v božom hrobe do 24.00 hod.
                                                                                                                              Veronika F.