MILÍ PRIATELIA ŽIVOTA A RODINY,

srdečne Vás pozývame zapojiť sa do ďalšej 24-hodinovej modlitbovej reťaze za život a rodinu, ktorá sa uskutoční už v sobotu 20. novembra na sviatok blahoslavenej Anky Kolesárovej od 00:00 do 24:00 tam, kde práve ste!

Stačí si vybrať jeden alebo viac 30-minútových časových blokov, počas ktorých sa budete modliť za život a rodinu na Slovensku, a zapísať sa na bit.ly/modlitbova-retaz [2]

Vhodné modlitby, ktoré sa môžete počas Modlitbovej reťaze pomodliť, nájdete na bit.ly/prolife-modlitby [3]

Tešíme sa na Vás!

Martina Bednáriková, Tomáš Kováčik a ďalší
členovia tímu Národného pochodu za život