Dňa 27. augusta 2021 si naša farnosť pripomenula 313. výročie slzenia milostivého obrazu Vranovskej Panny Márie. Hlavným celebrantom večernej slávnostnej sv. omše bol vdp. ThLic. Štefan Albičuk, vranovský dekan a farár vo farnosti Vranov – Juh. Vo svojej homílii okrem iného povzbudil nás veriacich, aby žiadna slávnosť iba tzv. neprechádzala okolo nás, ale aby sme každý sviatok prežívali s hlbokou vierou v srdci. V tomto nám môže byť vzorom a rovnako aj pomocníčkou  práve Panna Mária. Ona napriek utrpeniu, ktoré ju neobišlo, naplnila svoje poslanie, presne podľa Božieho plánu.

   Spolu s kazateľom v koncelebre pri oltári boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, provinciál pavlínskeho rádu na Slovensku, o. Konrád Blicharski OSPPE, farár vo farnosti Vranov – Sever, ďalej vdp. Roman Haško, vranovský rodák a  o. Leander Pietras OSPPE.
Na záver sv. omše  veriaci spolu s kňazmi zaspievali Hymnus k Vranovskej Panne Márii, po ktorom nasledovala procesia s kópiou milostivého obrazu ulicami v blízkosti baziliky.
                                                                                                                            Veronika F.

313. výročie slzenia obrazu