V nedeľu 25. januára tohto roku v gréckokatolíckom Chráme sv. pátra Pia v našom meste na sídlisku Juh bolo ekumenické modlitebné stretnutie na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Predstavení a rektori jednotlivých kostolov, chrámov a modlitební spolu s veriacimi jednotlivých konfesií sa spolu modlili a prosili o jednotu a porozumenie kresťanov.

Ekumenické stretnutie