Drahí veriaci, ako iste viete, bohoslužobné obrady sa uvolnia od 6.mája 2020. V našej bazilike sa budú slúžiť sväté omše za prítomnosti veriacich v obmedzenom režime od pondelka 11. mája 2020. Nakoľko musíme pripraviť technické zabezpečenie. Chceme podotknúť, že návšteva baziliky nebude vekovo obmedzená. V živých prenosoch budeme naďalej pokračovať. Zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

Obmedzenia v bazilike:

Sprístupnený bude len hlavný vchod a vchod naľavo od hlavného vchodu.

Pri vstupe Vás budú usmerňovať kurátori.

Sedenie aj státie bude v 2metrových rozostupoch, pričom miesta budú špeciálne vyznačené.

Celkový počet ľudí bude obmedzený.

Pri vstupoch bude dezinfekcia.

Sv. prijímanie bude rozdávané do rúk.

Vstup s rúškom je samozrejmosťou.

 

O časoch bohoslužieb a ďalších pokynoch Vás budeme informovať cez živý prenos už túto nedeľu 10.5.2020.