Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober vydal v súvislosti so snahou eliminovať šírenie sa vírusu COVID - 19 pre celé územie našej arcidiecézy tieto usmernenia:


1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. Kňazi môžu slúžiť sv. omše súkromne, bez účasti verejnosti. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv. omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.
2. Priame prenosy sv. omší na TV LUX:
PONDELOK - PIATOK: 7.00 hod., 12.00 hod., 19.00 hod.
SOBOTA: 7.00 hod. 18.00 hod.
NEDEĽA, 15. marca - 10.30 hod, 18.00 hod.
NEDEĽA, 22. marca - 10.00 hod., 18.00 hod.
Pravidelná štvrtková adorácia z kaplnky TV LUX bude o 20.20 hod.
Na www.ke-arcidieceza nájdete ponuku priameho prenosu nedeľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach s košickými biskupmi - v nedeľu 15.3.2020 a 22.3.2020 so začiatkom o 10.30 hod. alebo cez našu stránku:
https://bazilikavranov.sk/8-aktuality/394-prinasame-vam-zive-vysielanie-z-baziliky-sedembolestnej-panny-marie
Rádio LUMEN - každodenné sv. omše sú ráno o 8.30 hod. a večer o 18.00 hod.
3. Sviatosti a sväteniny:
Sv. zmierenia vyslúžime jednotlivým veriacim, ak o to požiadajú. Prosíme v tomto prípade zavolať na faru a dohodnúť s kňazom. Hromadná sv. spoveď nie je zatiaľ dovolená kvôli zhromažďovaniu viacerých ľudí.
Sv. krstu - dohodnite s kňazom na fare KONTAKT. Prosíme pritom o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených.
Sv. pomazania chorých - vysluhujeme jednotlivo podľa potreby veriacich.
Adorácia v kostole nie je zakázaná. Náš farský kostol je otvorený na osobnú modlitbu od rána každý deň (hlavný vchod od cesty). Naša modlitba je v tomto čase zvlášť potrebná a užitočná.
Pohrebné obrady - dohodnite na fare s kňazom KONTAKT. V tomto čase je nevyhnutné ich vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.
Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. Povzbudzujeme v tomto období aj denne.
4. Modlitba - povzbudzujeme a vyzývame všetkých veriacich, aby sme sa v období týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 hod., najlepšie s celou rodinou doma. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov a zdravotnícky personál. Naši biskupi nám vrelo odporúčajú modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831. Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše.