V predvečer odpustovej slávnosti dňa 10. 9.2016  sa o 18.00 hod. konala slávnostná sv. omša. Hlavným celebrantom bol vdp. doc. Róbert Lapko ThD., PhD,  pedagóg na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Vo svojej homílii okrem iného pripomenul aj ľudský „ zlozvyk“, že najprv urobíme rýchle rozhodnutie v živote a až potom sa pýtame aký dôsledok to následne bude mať.

Zdôraznil, že človek by mal robiť svoje rozhodnutia nie narýchlo, ale zodpovedne a hlavne pamätať na Boží zámer. Vtedy by bolo na svete oveľa menej komplikovaných situácií.

Kazateľa na úvod sv. omše privítal o. Rastislav Ivanecký OSPPE farár a rektor baziliky. Sv. omšu svojím spevom obohacoval spevácky zbor z Bardejova.
Po sv. omši nasledovala záverečná časť spievanej pobožnosti k Vranovskej Panne Márii a následne sprievod s kópiou milostivého obrazu Vranovskej Panny Márie.

deviatnik 9.deň