Predposledný deň deviatnika pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie sa konal 9.9.2016. Kazateľom po štvrtý raz bol o. Peter Lasota SAC ( pallotín ). Tentoraz vo svojej homílii okrem iného zdôraznil, že každý veriaci by mal byť apoštolom a šíriť Ježiša Krista v prvom rade doma v rodine.


V koncelebre boli spolu s ním provinciál pavlínskej kvázi-provincie na Slovensku o. Martin Lehončák OSPPE, o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky, vdp. Roman Haško, rodák z Vranova a kaplán vo farnosti Košice Juh a pavlínsky  kaplán o. Konrád Blicharski OSPPE.

Slávnostná sv. omša bola ukončená spievanou pobožnosťou k Vranovskej Panne Márii.       

deviatnik 8.deň