Dňa 8. septembra 2016 vo štvrtok bol sviatok Narodenia Panny Márie, teda patrocínium našej baziliky vo Vranove. Večerná slávnostná sv. omša začala o 18.30 hod. a hlavným kazateľom bol znovu rehoľník o. Peter Lasota SAC ( pallotín ).

Vo svojej homílii vyzdvihol, aké dôležité je povedať Bohu áno, tak ako to urobila Panna Mária. Jej áno znamenalo prijať Božieho syna, ktorý spasil svet. Takéto áno Bohu má byť cieľom nášho každého dňa, aby sme my nakoniec dosiahli večnú spásu.

Hlavným celebrantom na sv. omši bol o. Martin Lehončák OSPPE, provinciál pavlínskeho rádu na Slovensku. V koncelebre spolu s ním boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky, vdp. Roman Haško, rodák z Vranova (pôsobiaci ako kaplán Košice – Juh) a kaplán pavlín o. Konrád Blicharski OSPPE.

Tradične po sv. omši nasledovala spievaná pobožnosť k Vranovskej Panne Márii.

deviatnik 7.deň