Slávnostnú sv. omšu štvrtého dňa deviatnika celebroval pozvaný hosť – opäť rodák z Vranova nad Topľou vdp. Roman Haško, kaplán Košice Juh. Vo svojej homílii okrem iného poukázal, aké je nebezpečné, ak človek kladie podmienky Bohu, ak si prispôsobuje pravidlá života podľa seba.  V koncelebre spolu s ním bol farár a rektor baziliky o. Rastislav Ivanecký OSPPE. Tradične  na záver po sv. omši spolu s veriacimi zaspievali pobožnosť k Vranovskej Panne Márii.

deviatnik 4.deň