Tak ako každý rok, pred odpustovou slávnosťou Narodenia Panny Márie v bazilike minor vo Vranove nad Topľou majú veriaci možnosť sa duchovne pripraviť účasťou na Deviatniku. Tento rok začal deviatnik v piatok 2. septembra 2016, ktorý celebroval vranovský dekan ThLic. Š Albičuk. Dňa 3. septembra bol hlavným celebrantom vdp. Marcel Puškáš – kaplán vo farnosti Vranov – Juh.

Tretí deň deviatnika prijal pozvanie rodák z Vranova nad Topľou vdp. Anton Matina, farár v Snine (farnosť Božieho Milosrdenstva). Vo svojej homílii pripomenul prítomným veriacim 308. výročie daru hľadieť na tvár slziacej Matky Panny Márie – Matky Milosrdenstva. Matky, ktorá sa ujme každého hriešnika prosiaceho o pomoc. Pripomenul aj slová pápeža Františka  z tohoročného stretnutia mládeže v Krakove o tom, že Ježiš túži priblížiť sa životu každého z nás, túži kráčať po našej ceste naplno, aby sa Jeho život a náš život skutočne stretli.
V koncelebre s hosťom boli o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor baziliky a  o. Konrád Blicharski OSPPE, nový kaplán v našej farnosti. Záver sv. omše patril spievanej pobožnosti k Vranovskej Panne Márii spolu s veriacimi.

Veronika F.

deviatnik 3.deň