Tradične každý rok po sviatku Najsvätejšej Trojice oslavujeme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.Tento ľudovo nazývaný sviatok Božie Telo je oslavou daru Eucharistie. Ide o vyjadrenie úcty Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo sviatosti Oltárnej. Na tento sviatok sa zachovala tradícia procesií, ktorá sa v našom meste konáva priamo v deň sviatku.

U nás vo Vranove nad Topľou tradične začala procesia v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie (je to z úcty, že táto farnosť slávi v tento deň  svoje patrocínium). Následne procesia pokračovala do Baziliky  minor – v našej farnosti Vranov – Sever, kde bol tzv. druhý stánok. Potom procesia pokračovala ulicami mesta do Gréckokatolíckeho chrámu sv. Pátra Pia (tretí stánok) a nakoniec svoje kroky veriaci nasmerovali do Kostola sv. Františka z Assisi  vo farnosti Vranov – Juh (štvrtý stánok), kde sa procesia ukončila.

Vo všetkých týchto chrámoch sa konala krátka bohoslužba, verejná poklona a udelenie požehnania Eucharistiou. V nesení Eucharistie sa vystriedali postupne kňazi z jednotlivých spomínaných farností. Pred každým kňazom kráčajúcim s monštranciou pod baldachýnom na znak úcty deti rozsýpali na cestu lupene kvetov, pričom veriaci spievali náboženské piesne.

Slávnosť Božieho Tela sa uskutočnila 26. mája so začiatkom o 16.00 hod.. Procesia, čiže putovanie s Eucharistiou, symbolicky vyjadruje naše pozemské putovanie, náš život s Kristom a zároveň je verejným vyjadrením viery v prítomnosť Krista v Eucharistii.


Veronika Fedorová

Slávnosť Božieho Tela