Dňa 9. apríla tohto roku navštívil našu farnosť o. arcibiskup Bernard Bober aj so svojím tajomníkom, aby udelil 120 birmovancom sviatosť birmovania.

Naši birmovanci sa pripravovali necelé dva roky, tým, že počúvali náuky z Katechizmu katolíckej Cirkvi a napísali testy, zúčastňovali sa piatkových večerných svätých omší a niektorí absolvovali aj evanjelizačný kurz Alfa. Keď získali potrebný počet kreditov, mohli pristúpiť k sviatosti, ktorú kresťan katolík môže prijať len raz za život.

Samotná slávnosť bola okrášlená spevmi, čítaniami, prosbami a ďakovaním z radov birmovancov. Priebeh slávnosti bol veľmi kultivovaný a dôstojný. Všetci zúčastnení pobirmovaní si môžu v kancelárii FÚ vyzdvihnúť pamätné listy s CD nosičom.  

Prajeme im, aby boli ozaj dobrí dospelí kresťania v svojom ďalšom živote, hlavne v správaní, ale aj v  odovzdávaní viery, vedomostí či praktických skúseností mladším generáciám.

Sviatosť birmovania