Spolu s celou Cirkvou sme v našej bazilike oslávili spomienku na Pánovu večeru. Sv. omša začala o 18.00 hod. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol o. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a prior kláštora. Spolu s ním v koncelebre boli kapláni o. Leander Pietras OSPPE, o. Kazimír Kogut OSPPE a o. Andrzej Kucharski OSPPE. Sv. omšu svojím spevom obohacoval farský (LUMEN) i mládežnícky zbor (Bambino Luci). Vo svojej homílii o. Rastislav vyzdvihol ustanovenie Eucharistie - neodmysliteľného pokrmu katolíckych veriacich.

Zelený štvrtok