Tradične sa pobožnosť krížovej cesty udiala procesiou z jednej farnosti do druhej. Tohto roku sa pobožnosť začala v Bazilike minor Narodenia Panny Márie o 9.30 hod. Krásny, slnečný, jarný deň spríjemnil prebiehajúcu pobožnosť, ktorá bola na tému ochrany ľudského života, vzhľadom nato že pripadla na deň počatého života. Treba nám chrániť počatý život, život, ťažko chorých, ale i životy starých ľudí – takéto myšlienky odzneli počas meditácií.

Zvláštnosťou tohoročnej pobožnosti bol baner, ktorý niesli na začiatku sprievodu miništranti. Text na banere znel: „ v našej nemocnici sa už nekonajú interrupcie“. (Rozumej vo vranovskej nemocnici).
Na záver pobožnosti v Chráme sv. Františka na Juhu poďakoval všetkým prítomným za hojnú účasť vranovský dekan ThDr. Š. Albičuk.

Krížová cesta